Vidíme víc...

Individuální přístup je pro nás samozřejmostí...

Čerpejte z našich dlouholetých praktických zkušeností. Provedeme analýzu zabezpečení Vašeho majetku od A do Z. Dozvíte se pravý stav věcí...

www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
Optimalizace zabezpečení Optimalizace zabezpečení
Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení je proces, při kterém se porovnávají stávající bezpečnostní prvky s...

Mystery shopping Mystery shopping
Mystery shopping

Nabízíme Vám provedení profesionálního, účelného a prospěšného mystery shoppingu Vaší nebo jiné firmy,...

Bezpečnostní audit Bezpečnostní audit
Bezpečnostní audit

Nabízíme Vám provedení auditu zabezpečení majetku Vaší firmy. Dostanete objektivní obraz o stavu zabezpečení...

Bezpečnostní školení

Bezpečnostní školení

Bezpečnostní školení

Bezpečnostní školení není potřebné jen pro zaměstnance, kteří pracují s ceninami, ale je žádoucí pro většinu provozů. Bezpečnostní školení Vašich zaměstnanců spočívá mj. i v připomenutí, že zaměstnanci jsou povinni chránit majetek firmy

Povinnost chránit majetek zaměstnavatele si zaměstnanci velmi často neuvědomují.

Pod bezpečnostní školení spadají oblasti:

  • Jak nakládat s ceninami a majetkem firmy.
  • Jak se chovat při přepravě cenin.
  • Jak se chovat při přepadení, zjištění krádeže apod.
  • Obsluha bezpečnostních systémů.
  • Zachovávání obchodního tajemství.
  • a další.

Rádi bychom připomněli, že činnost zaměstnanců by měla být tvořena závaznými pokyny a směrnicemi, ze kterých musí být zaměstnanci řádně proškoleni. Mnoho firem toto podceňuje, ale z naší zkušenosti Vám silně doporučujeme se tím zabývat, protože v případě problému mohou být Vaší nejsilnější zbraní.

Tímto školení nemáme na mysli školení bezpečnosti práce nebo požární ochrany apod., přestože je umíme rovněž zajistit, nenabízíme je však samostatně.

Vytváření směrnic a školicích materiálů není jednoduchou záležitostí a jejich vytvořením je potřeba pověřit schopného a na vlastním procesu nezávislého člověka, aby se předešlo konfliktu zájmů. Viz. Tvorba směrnic

Jsou zde shrnuty jen základní prvky, nelze vypsat všechny podrobnosti, protože každá firma má svoje specifika a pokud má být školení opravdu efektivní, musí být tzv. „ušito na míru“, kontaktujte nás, prosím.

 

Proč nás?

Umíme dělat svou práci. Ušetříme Váš čas. Máme analytické schopnosti. Máme nasazení. Nevzdáváme se. Přizpůsobíme se Vám. Jsme diskrétní. Navrhneme optimální způsob řešení. Odstraníme nedostatky. S námi budete postupovat kupředu se zajištěnými zády...

Kontaktujte nás

email:info@recourse.cz
tel.:+420 774 193 654
copyright © 2011 - 2023 recourse.cz