Vidíme víc...

Individuální přístup je pro nás samozřejmostí...

Čerpejte z našich dlouholetých praktických zkušeností. Provedeme analýzu zabezpečení Vašeho majetku od A do Z. Dozvíte se pravý stav věcí...

www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
Optimalizace zabezpečení Optimalizace zabezpečení
Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení je proces, při kterém se porovnávají stávající bezpečnostní prvky s...

Mystery shopping Mystery shopping
Mystery shopping

Nabízíme Vám provedení profesionálního, účelného a prospěšného mystery shoppingu Vaší nebo jiné firmy,...

Bezpečnostní audit Bezpečnostní audit
Bezpečnostní audit

Nabízíme Vám provedení auditu zabezpečení majetku Vaší firmy. Dostanete objektivní obraz o stavu zabezpečení...

Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení je proces, při kterém se porovnávají stávající bezpečnostní prvky s bezpečnostními riziky dané firmy. Jeho výstupem je profesionální výsledná zpráva, která Vám dá ucelený pohled na zabezpečení vašeho majetku.

Optimalizace nepřináší jen shrnutí nedostatků, ale může přinést i úspory. Často jsou užívány neadekvátní (zbytečně drahé) prostředky pro ochranu majetku. Orientujeme se na trhu a známe ceny bezpečnostních prvků a služeb.

Optimalizace zabezpečení je proces, který zahrnuje:

 • Nezávislý pohled na stávající přítomnost, fungování a nastavení bezpečnostních zařízení, systémů, směrnic, procesů, postupů a zvyklostí dané firmy.
 • Srovnání zjištěných informací s bezpečnostními riziky, které jsou odpovídající předmětu podnikání dané firmy, uzavřenými pojistnými podmínkami a dalšími podstatnými okolnostmi.
 • Vypracování souhrnné zprávy se zaměřením na zjištěné nedostatky.
 • Vypracování návrhu na zlepšení.
 • Provedení kroků k odstranění nalezených nedostatků, např. výběrová řízení na CCTV, EZS, změny nastavení systémů, jednání s pojišťovnou apod.
 • Optimalizace zabezpečení částečně vychází z Bezpečnostního auditu, s tím rozdílem, že se týká hlavně zabezpečení majetku firmy, kdežto audit se navíc zabývá i dalšími procesy uvnitř firmy.

Cílem optimalizace zabezpečení je dosáhnout:

 • Efektivnějšího využití stávajících bezpečnostních prvků.
 • Maximální funkčnost všech bezpečnostních prvků.
 • Doplnění stávajících prvků pro odstranění bezpečnostních „děr“ v systému.
 • Poradit při výběru nových prvků, s výběrovým řízením, popř. vést výběrové řízení.
 • Odborný dohled nad provedením zakázky (nelze podceňovat, setkali jsme se i s tím, že namontováno bylo něco jiného a v jiné kvalitě než bylo nafakturováno).
 • Sladit pojistné podmínky a zabezpečení, viz. Optimalizace pojištění.
 • Proškolení zaměstnanců, viz. Školení zaměstnanců.
 • Pomoc s vypracováním směrnic pro užívání zařízení a stanovení odpovědnosti zaměstnanců za majetek firmy.

Jsou zde shrnuty jen základní body, nelze více konkretizovat, protože každá firma má svoje specifika a pokud má být optimalizace opravdu efektivní, musí být tzv. „ušita na míru“.

Opravdu to umíme, kontaktujte nás prosím.

 

Proč nás?

Umíme dělat svou práci. Ušetříme Váš čas. Máme analytické schopnosti. Máme nasazení. Nevzdáváme se. Přizpůsobíme se Vám. Jsme diskrétní. Navrhneme optimální způsob řešení. Odstraníme nedostatky. S námi budete postupovat kupředu se zajištěnými zády...

Kontaktujte nás

email:info@recourse.cz
tel.:+420 774 193 654
copyright © 2011 - 2023 recourse.cz