Vidíme víc...

Individuální přístup je pro nás samozřejmostí...

Čerpejte z našich dlouholetých praktických zkušeností. Provedeme analýzu zabezpečení Vašeho majetku od A do Z. Dozvíte se pravý stav věcí...

www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
Optimalizace zabezpečení Optimalizace zabezpečení
Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení je proces, při kterém se porovnávají stávající bezpečnostní prvky s...

Mystery shopping Mystery shopping
Mystery shopping

Nabízíme Vám provedení profesionálního, účelného a prospěšného mystery shoppingu Vaší nebo jiné firmy,...

Bezpečnostní audit Bezpečnostní audit
Bezpečnostní audit

Nabízíme Vám provedení auditu zabezpečení majetku Vaší firmy. Dostanete objektivní obraz o stavu zabezpečení...

Tvorba směrnic

Tvorba směrnic

Tvorba směrnic

Nabízíme vytvořit směrnice a pokyny pro činnost zaměstnanců Vaší firmy. Činnost zaměstnanců by měla být tvořena závaznými pokyny a směrnicemi, které je možné v případném sporu doložit. Mnoho firem toto podceňuje. Z naší zkušenosti Vám silně doporučujeme nepodceňovat jejich význam. V případě problému to může být Vaše nejsilnější zbraň.

Setkáváme se s tím, že firmy se omezují pouze na školení bezpečnosti práce a požární ochrany, ale to pro mnoho provozů nestačí.

Dnešní doba je o „dokazování“ a v případě pracovně právních sporů zaměstnanec versus zaměstnavatel má zaměstnanec vždy mnohem větší šanci na úspěch. Stejně tak, pokud řešíte nějakou ztrátu majetku, tak se bez možnosti dovodit přímou odpovědnost nebo doložení dostatečných důkazů pro trestní odpovědnost těžko doberete pozitivního výsledku.

Co nabízíme je náš profesionální a zkušený pohled na procesy Vaší firmy a vypracování potřebných směrnic a pokynů. Tvorba směrnic bývá součástí i tzv. bezpečnostního auditu.

Vytváření směrnic není jednoduchou záležitostí a jejich vytvořením je potřeba pověřit schopného a na vlastním procesu nezávislého člověka, aby se předešlo konfliktu zájmů. Směrnice by měla být i konzultována se zkušeným právníkem.

Směrnice musí být vytvořena tak, aby byla v souladu se zákonem a byla tzv. „neprůstřelná“, aby Vám v případě problému umožnila vyvozovat jasnou odpovědnost apod. Další jejich přidanou hodnotou je, že směrnice zpravidla zvyšují produktivitu práce a disciplínu.

Je mnoho oblastí, na které je žádoucí mít směrnici. Např. režim vstupu, obsluha bezpečnostních zařízení, zachovávání obchodního tajemství, bezpečnostní směrnice, poskytování informací zákazníkům, chování k zákazníkům, přeprava cenin, čerpání dovolených, užívání služebních vozidel, užívání telefonů, užívání IT vybavení, směrnice pro pokladny, směrnice pro manipulaci s nebezpečnými odpady, směrnice na ochranu majetku firmy, atd.

Jsou zde shrnuty jen základní prvky, nelze vypsat všechny podrobnosti, protože každá firma má svoje specifika a pokud mají být směrnice opravdu efektivní, musí být tzv. „ušita na míru“. Je tedy vhodnější řešit to osobně, prosím kontaktujte nás.

 

Proč nás?

Umíme dělat svou práci. Ušetříme Váš čas. Máme analytické schopnosti. Máme nasazení. Nevzdáváme se. Přizpůsobíme se Vám. Jsme diskrétní. Navrhneme optimální způsob řešení. Odstraníme nedostatky. S námi budete postupovat kupředu se zajištěnými zády...

Kontaktujte nás

email:info@recourse.cz
tel.:+420 774 193 654
copyright © 2011 - 2023 recourse.cz