Vidíme víc...

Individuální přístup je pro nás samozřejmostí...

Čerpejte z našich dlouholetých praktických zkušeností. Provedeme analýzu zabezpečení Vašeho majetku od A do Z. Dozvíte se pravý stav věcí...

www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz www.recourse.cz
Optimalizace zabezpečení Optimalizace zabezpečení
Optimalizace zabezpečení

Optimalizace zabezpečení je proces, při kterém se porovnávají stávající bezpečnostní prvky s...

Mystery shopping Mystery shopping
Mystery shopping

Nabízíme Vám provedení profesionálního, účelného a prospěšného mystery shoppingu Vaší nebo jiné firmy,...

Bezpečnostní audit Bezpečnostní audit
Bezpečnostní audit

Nabízíme Vám provedení auditu zabezpečení majetku Vaší firmy. Dostanete objektivní obraz o stavu zabezpečení...

Zaměstnanecká kriminalita

Zaměstnanecká kriminalita

Zaměstnanecká kriminalita

Již jste asi slyšeli o pojmu „Zaměstnanecká kriminalita“. Neexistuje přesná statistika, ale odhady hovoří jasně - přes 90% krádeží je pácháno zaměstnanci nebo s jejich pomocí. Krádež nemusí přímo spáchat zaměstnanec, ale informaci o „možnosti“ dá někomu, kdo krádež spáchá. Zaměstnanec se stává tzv. „tipařem“.

Není jednoduché tuto kriminalitu řešit. Policie se tím zpravidla do hloubky nezabývá, pokud jim nedodáte jasné důkazy proti konkrétní osobě. Nelze se jim ani moc divit, protože z jejich pohledu se jedná o zdlouhavé dopátrávání, opakované výslechy zaměstnanců s mizivou vyhlídkou na úspěch.

Jako příklad uvedu případ, kdy se několikrát po sobě ztratil jedné firmě majetek, a ztráty byly hlášeny Policii. Nestalo, že by někdo přišel vyšetřovat na místo. Když byla jedna z krádeží hlášena (samozřejmě ne na místě krádeže, nýbrž na služebně), tak policejní důstojník prohlásil: „to se mi nelíbí, my se tam na Vás přijdeme podívat“. Měl na mysli to, že firma dělá pojistné podvody. Odvětili jsme, že každá pomoc a rada je vítána, a když jsme mu sdělili, že pojišťovna tyto ztráty nehradí (nebyly násilně překonány překážky), tak něco zabručel a odkráčel. Do protokolu jsme uvedli i podezřelé osoby. Nikdo se nám neuráčil ani sdělit, že jeden z podezřelých zaměstnanců byl nedávno odsouzen k podmíněnému trestu ve spojení s krádežemi. (tuto informaci se dnes oficiálně nedozvíte, jen z rejstříku trestů, ale pokud je odsouzen až v průběhu pracovního poměru, nikdo Vás na to neupozorní). Zloděje jsme nakonec odhalili my a poskytli jsme i důkazy o tom, že kradl doslova, kde se dalo. Prostě se tím nikdo seriózně nezabýval. Tímto se nechci trefovat do policie, nemají to jednoduché, ale soukromé firmy také ne a musí generovat zisk, tedy pozitivní výsledek své činnosti. Znovu opakuji, nesnažíme se zde o kritiku Policie, ale ukazujeme Vám realitu.

Často, přestože jste si jisti, kdo činnost páchá, nemáte důkazy a není tedy možné zaměstnance ani propustit a komu se chce takovému člověku platit odstupné?

Jsou zaměstnanci, kteří takto přecházejí od firmy k firmě a snaží se vždy „urvat co nejvíce pro sebe“ jakýmkoliv způsobem. Vědí, že když jim vina není jednoznačně prokázána, tak je není možné propustit pomocí §55 Zákoníku práce a už vůbec po nich chtít nějakou náhradu škody. Nebojí se bránit pomocí Úřadu práce i soudu, protože vědí, že jejich naděje na vítězství je značná. Jejich jednání směřuji pouze k cíli vlastního obohacení.

Jak se lze proti takovýmto lidem bránit? Nejosvědčenějším způsobem je celý komplex opatření:

  • Stanovení odpovědnosti za majetek.
  • Vypracování směrnic, viz. Tvorba směrnic.
  • Prověrka zaměstnanců, viz. Prověrka zaměstnanců.
  • Kontroly, viz. Kontrolní činnost.
  • Školení zaměstnanců, viz. Školení zaměstnanců.
  • Vyšetřování ztrát majetku.

PROSTĚ ŘEČENO – BÝT DŮSLEDNÍ.

Tento komplex opatření je proces, který je potřeba svěřit profesionálům, kteří projdou procesy z nezávislého pohledu a připraví návrh směrnic a opatření tak, aby byly v souladu se zákonem a se zájmy majitele firmy. Viz. Bezpečnostní audit

Nechte si od nás poradit, umíme to!

Ve firmách jsme naráželi na to, že tam fungovali procesy, které si zaměstnanci upravili pro sebe a majitelé firem si to neuvědomovali. Je to běžné, protože podřízení se často snaží manipulovat se svými „šéfy“, aby si zajistili lepší pozici, méně práce, více peněz atd. Ale je opravdu vzácností, kdy zaměstnanec pracuje se vší vervou a 100% nasazením pro firmu.

Vyšetřování ztrát majetku. Vyšetřování ztrát není jednoduché. Jak už jsme psali na začátku, nemůžete se příliš spolehnout na Policii, pokud nejde o jasnou záležitost nebo o ztrátu velkého rozsahu. Nelze tady psát nic konkrétnější, protože je velká paleta možných případů. Provedeme vyšetřování ztráty majetku vaší firmy, pokud máte zájem.

Jsou zde shrnuty jen základní body, nelze více konkretizovat, protože každá firma má svoje specifika a pokud má být optimalizace opravdu efektivní, musí být tzv. „ušita na míru“.

Opravdu to umíme, kontaktujte nás prosím.

 

Proč nás?

Umíme dělat svou práci. Ušetříme Váš čas. Máme analytické schopnosti. Máme nasazení. Nevzdáváme se. Přizpůsobíme se Vám. Jsme diskrétní. Navrhneme optimální způsob řešení. Odstraníme nedostatky. S námi budete postupovat kupředu se zajištěnými zády...

Kontaktujte nás

email:info@recourse.cz
tel.:+420 774 193 654
copyright © 2011 - 2023 recourse.cz